|

XIXOIO a token XIX

Společnost XIXOIO zaplavila svojí reklamou internet i další média. Zakladatel projektu vám slibuje podíl na úspěchu inovativních projektů. Zatím hlavně na úspěchu Xixoio. Pokud tedy přijde. XIXOIO přes svou aplikaci prodává (k roku 2022) jediný token, a to XIX, což je „virtuální akcie“ společnosti XIXOIO.

Token XIX není veřejně obchodován na žádné burze. Hodnota tokenu XIX není stanovena trhem, ale přímo společností XIXOIO. Jedná se tedy o smyšlenou cenu bez jakéhokoliv reálného základu. Token si můžete koupit výhradně u společnosti XIXOIO – přinejmenším v objemu za 10 tisíc korun. Pokud tak učiníte, nemáte žádnou možnost ho prodat. Potvrzují to i podmínky společnosti.

„Xixoio nemá povinnost Finance vrátit Nabyvateli. Nabyvatel ani jiné osoby zejména nemohou požadovat jakékoliv splacení Tokenů XIX nebo odkoupení Tokenů XIX ze strany Xixoio. Nabyvatel v této souvislosti není oprávněn domáhat se odškodnění jakékoliv újmy či vznášet nároky vůči Xixoio či jiným osobám.“

Produktové podmínky XIXOIO

Token XIX ani žádné budoucí tokeny společnosti XIXOIO nemůžeme doporučit. Jedná se podle nás o nepovedený projekt, zatím bez jakékoliv hodnoty. Od roku 2018 se snaží doručit své cíle, avšak zatím naprosto neúspěšně. Vývojová roadmapa se nezdá, že by tlačila na samotné dodání služeb.

Zdroj: https://penize.cz

Podobné příspěvky

Jeden komentář

Komentáře jsou uzavřeny.